Gewoon leven is gewoon eten!

Vergoedingen

Via zorgverzekering

Voor alle Gewoonetendieet consulenten zijn er vergoedingen mogelijk via de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering. Op dit moment zijn alle Gewoonetendieet consulentes aangesloten bij de BGN. Voor iedere consulent zijn er nu in ieder geval deze vergoedingen mogelijk. Een overzicht hiervan vindt u hier

Overige vergoedingen zijn afhankelijk van de beroepsvereniging, waar uw Gewoonetendieet consulent bij is aangesloten. U kunt dit navragen bij uw consulent en vindenop de site van uw Gewoonetendieet consulent.

Via werkgever

Het is ook mogelijkheden dat uw werkgever vergoedingen aanbiedt voor een gezonde leefstijl. Vraag hiernaar bij uw werkgever.

Terug naar: Voor klanten Sitemap Contact